Søknad

Fornavn Etternavn
Adresse
Postnummer POSTSTED
Fornavn Etternavn
Adresse
Postnummer POSTSTED
SØKNAD PÅ STILLING SOM XXXXXXX
Under henvisning til Deres annonse på xxxxxxxx den x. juni, søker jeg herved på stillingen som xxxxxxxxxx.Jeg er xx år, ugift og bosatt i Oslo med samboer. Den 1. mai sluttet jeg i min forrige jobb som xxxxxxxxx ved xxxxxxxxx og har i sommer arbeidet som xxxxxxxxx.. Oppdraget sluttføres i disse dager og jeg vil således være tilgjengelig fra 15. august.
Jeg har xxxxxxxxx utdannelse fra xxxxxxxxxxxxx. I tillegg til formell utdannelse har jeg kurs og sertifiseringer, samt flere kveldskurs i forbindelse med tidligere jobber.
Etter avsluttet førstegangstjeneste jobbet jeg som xxxxxxx for xxxxxxxx og deretter som xxxxxxxx for xxxxxxx. De siste to årene har jeg jobbet som xxxxxxx ved xxxxxxxxxxx. I tilegg utviklet xxxxxxxxxxxx.
Grunnen til at jeg søker stillingen som xxxxxxxxx hos Dem er at fagfeltet er interessant og stillingsbeskrivelsen relevant i forhold til mine kvalifikasjoner. Erfaring med tilrettelegging for web, har jeg etter mange års interesse for og arbeid med xxxxxxxx. Prosjektledererfaring har jeg med meg fra mine to siste stillinger. Jeg trives i arbeidsmiljø med høyt aktivitetsnivå og står gjerne på ekstra for å nå tidsfrister.
Referanse: Fornavn Etternavn,
tittel ved Sted
Telefon: xx xx xx xx
Jeg stiller mer enn gjerne til et eventuelt intervju og ser frem til å høre fra Dem.
Ved eventuelle spørsmål kan jeg nås på telefon: xx xx xx xx
Med vennlig hilsen
Fornavn Etternavn

Zurück zur Seite Bewerbung
nach oben